Coaching

Coaching

Czym jest coaching?

Coaching jest formą pracy, w której główną i zasadniczą rolę odgrywa klient. Jest formą rozwoju osobistego, która polega na wydobyciu potencjału człowieka, aby zmaksymalizować wyniki jego działań. Coaching jest metodą pozwalającą w sposób efektywny wytyczyć i osiągnąć ważne cele, podnieść satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego, stać się bardziej świadomym liderem, managerem, czy rodzicem. W pełni wykorzystuje potencjał, kompetencje i umiejętności klienta. Identyfikuje trudności. Przygotowuje do ich pokonania. Często przekłada się to na motywację i większą determinację w działaniu.

Oczywiście kompetencje coacha mają bardzo duże znaczenie, ale to klient jest najważniejszy. To on decyduje. To on wybiera. Rola coacha, to towarzyszenie w tej podróży odkrywania i zmieniania siebie oraz czuwanie nad bezpieczeństwem klienta.

Coach jest ekspertem od stawiania otwartych, inspirujących i dociekliwych pytań. Odpowiedzi są w Tobie. Rozmowa i myślenie na głos pozwala je z siebie wydobyć.

Wybierz coaching jeśli:

Potrzebujesz zastanowić się i zrozumieć jakiś problem, temat, rozterkę? Dowiedzieć się, czego naprawdę chcesz? Zwizualizować stan idealny, jak ma być? Nazwać stan obecny, jak jest teraz? Stworzyć listę pomysłów? Wybrać konkretne działania i podjąć je w określonym terminie? Przygotować się do wykonywania zadań menedżerskich? Wypracować konkretne umiejętności? Poszukać kierunków przyszłych działań zawodowych?

 

Jeśli szukasz wykwalifikowanego, skutecznego coacha, który prowadzi sesje po polsku i/lub po angielsku, to jesteś w dobrym miejscu! 🙂

Czym NIE jest coaching?

To nie psychoterapia

Psychoterapia, to specjalistyczna metoda leczenia, wykorzystująca kompetencje psychoterapeuty w procesie niesienia pomocy osobom z zaburzeniami psychogennymi. Psychoterapia sięga w przeszłość, a jej celem jest wspomaganie funkcjonowania jednostki w codziennym życiu, zwiększenie skuteczności działania, może być wsparciem w osobistym rozwoju.

Nie będziemy się zajmować Twoją przeszłością, a już na pewno nie więcej niż tylko tyle ile będzie wymagała tego praca coachingowa. Nie będziemy się również zagłębiać we wspomnieniach, ponieważ coaching to „tu i teraz” oraz „przyszłość” w kontekście zmiany. Poza tym nie jestem psychoterapeutą.

To nie doradztwo

Doradztwo nie jest formą rozwoju osobistego, ale może być doskonałą metodą rozwiązywania problemów. Doradca ma za zadanie koncentrować się na rozwiązaniu konkretnego problemu, nie na rozwoju osoby, która ten problem ma. Oferuje swoją ekspertyzę w konkretnej sytuacji, a nie dla konkretnego człowieka. 

Doradca dostarcza odpowiedzi, a ja nie powiem Ci co masz zrobić albo co wybrać, ani co moim zdaniem byłoby najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie. To Ty jesteś ekspertem swojego życia, nie ja.

To nie mentoring

Mentor, to ekspert w dzieleniu się doświadczeniem. Nie mam wszystkich tych samych problemów i doświadczeń, które są twoim udziałem. Mam inne doświadczenia i w czasie coachingu się nimi nie dzielę.
Wybierz mentoring jeśli:
Chcesz, żeby wysłuchał cię ktoś doświadczony? Potrzebne ci konkretne rady? Liczysz na to, że ktoś powie ci, jak widzi Twój problem? Jak by do tego podszedł? Żeby ktoś, komu ufasz, podzielił się swoim doświadczeniem? Otworzył ci oczy? Powiedział ci, co myśli o twoich pomysłach na rozwiązanie tematu, bazując na swoim doświadczeniu?

To nie szkolenie

Trener jest ekspertem od uczenia konkretnych umiejętności. W czasie sesji coachingowych nie wchodzę w rolę trenera i nauczyciela, więc nie podam Ci gotowego wzoru, regułki, definicji ani prawidłowego rozwiązania, ale mogę polecić Ci np. książkę, wykład lub film.

Wybierz szkolenie czy warsztat jeśli:

Wiesz, co robić, a brakuje Ci wiedzy i umiejętności, jak zrobić konkretną rzecz, wykonać konkretne zadanie, zachować się w określony sposób i potrzebujesz przepisu na sukces, konkretnej umiejętności, okazji do poćwiczenia nowego sposobu działania.

Co mogę dla Ciebie zrobić jako coach?

Ty znasz siebie najlepiej i jesteś ekspertem swojego życia!

Moją rolą jest pomóc Ci się o tym przekonać.

 

Nie zawsze będzie różowo i miło. Czasem prawdziwa zmiana zaczyna się wtedy, gdy nie jest przyjemnie. I zdecydowanie pracujemy na Twoich celach. To znaczy, że nie uzdrawiamy matki, męża, żony, dziecka, szefa, sąsiada, itp.

Obowiązuje mnie zasada bezwzględnej poufności. To znaczy, że wszystko co mi powiesz pozostaje na zawsze tylko między nami. Etyka zawodu jest dla mnie bardzo ważna.

 

Ty ponosisz odpowiedzialność za swoje życie, więc i za to jakie będą rezultaty Twojego coachingu.

Moja specjalizacja coachingowa

Przede wszystkim jestem praktykiem biznesu, menedżerką i właścicielką firmy, więc w mojej praktyce coachingowej skupiam się właśnie na tych obszarach, gdzie mogę wykorzystać swoje doświadczenie biznesowe, ponieważ uważam, że tutaj jestem w stanie najlepiej pomóc moim klientom.

 

Specjalizuję się w następujących rodzajach coachingu:

 

Coaching wiedzy – skoncentrowany jest na wiedzy i umiejętnościach ogólnych. Ten rodzaj coachingu polega na dostarczeniu wiedzy oraz zalążków umiejętności menedżerskich. To innymi słowy przygotowanie na sucho do wykonywania w pracy zadań menedżerskich.

Coaching wiedzy wymaga mini wykładów, danych, modeli, dyskusji, inspirującej lektury, zadań domowych. Powinien być przeprowadzany przez doświadczonego biznesowo trenera biznesu lub coacha, a ja jestem zarówno trenerem, jak i coachem.

Efektem cyklu sesji powinno być: lepsze przygotowanie praktyczne i teoretyczne do wykonywania zadań oraz wyższy poziom pewności siebie, co jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu w praktycznym zastosowaniu nowych umiejętności.

 

Coaching umiejętności – skoncentrowany jest na umiejętnościach i zachowaniach demonstrowanych w realiach biznesowych przez klienta. Koncentruje się na pożądanych zachowaniach coachee i polega na rozwoju jednej lub kliku kompetencji, które na dany moment są zdefiniowane jako potrzeba rozwojowa w życiu zawodowym.

Coaching umiejętności wymaga pracy z wizualizacją, wyobraźnią, rozwijania empatii, ćwiczeń zachowań w scenkach. Koncentruje się na rzeczywistych zachowaniach coachee z niedalekiej przeszłości i tych, które będą przydatne w przyszłości. Oznacza to wyciąganie wniosków i naukę z przeszłych błędów.

Efektem sesji powinno być: widoczna zmiana zachowań i poprawa oceny w opinii otoczenia (np. współpracowników, podwładnych, przełożonych).

 

Coaching rozwoju osobistego – skoncentrowany jest poszukiwaniu kierunków i priorytetów przyszłych działań coachee. Ten rodzaj coachingu jest podobny do life coachingu (i dlatego jest z nim mylony), który to koncentruje się na prywatnych tematach (zdrowie, rodzina, związki czy cele życiowe). Coaching rozwoju osobistego skupia się na zagadnieniach związanych z kierunkami prowadzenia swojego biznesu oraz rozwoju w obszarze zawodowym. Coachee decyduje w jakim kierunku chce się rozwijać w przeciwieństwie do coachingu wiedzy i umiejętności, gdzie „luka” rozwojowa jest wstępnie zdefiniowania. Coaching rozwojowy często prowadzi do ważkich decyzji i głębokich zmian.

Coaching rozwoju osobistego wymaga użycia różnych narzędzi. Najczęściej jest to rozmowa, słuchanie, inspirowanie, prowokowanie do myślenia, poszukiwanie innych punktów widzenia oraz motywowanie coachee do podjęcia dalszych kroków.

Efektem sesji może być:
– umocnienie się w danej rzeczywistości poprzez np. nabranie przez coachee nowej energii i/lub motywacji do kontynuowania obecnego kursu; albo
– rewolucyjna zmiana, np.: rozpoczęcie nowej kariery, nadanie obecnemu biznesowi innego kierunku, ograniczenie działalności na rzecz innych celów.

Jestem tu dla Ciebie

Zapraszam Cię na pierwsze NIEODPŁATNE spotkanie.

Każdego traktuję indywidualnie dlatego pierwsze spotkanie jest bardzo ważne, aby wybrać jak najlepszą metodę współpracy.

 

Sesja coachingowa trwa do 1,5 h

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

[email protected]
Renata.Driscoll_Warsaw
Renata Driscoll Training Consulting Coaching
© Copyright 2019 - Renata Driscoll