Profil Indywidualny Insights Discovery

Warsztat: Efektywność Indywidualna z Insights Discovery dla firm

Efektywność Indywidualna, to podstawowy program warsztatowy, który stanowi wprowadzenie do systemu Insights Discovery®. Poprzez interaktywne ćwiczenia program pomaga zrozumieć siebie i innych.

Program oparty jest na prostym modelu:

 • Poznaj siebie.

 • Poznaj innych.

 • Naucz się jak adaptować swoje zachowanie i postawę, aby zwiększyć efektywność relacji interpersonalnych.

Dzięki wykorzystaniu Profili Indywidualnych Insights Discovery, program pozwala uczestnikom lepiej zrozumieć siebie, poznać preferencje innych ludzi oraz aktywnie adaptować swój styl komunikacyjny. Język czterech energii kolorystycznych ułatwia zapamiętanie treści programu oraz pomaga szybko wykorzystać zdobytą wiedzę w budowaniu relacji.

Czym jest Profil Indywidualny?

Profil Indywidualny jest podstawowym narzędziem metody Insights Discovery® i powstaje na bazie wypełnionego Kwestionariusza Preferencji. W przeciwieństwie do tradycyjnych testów Kwestionariusz Preferencji Insights Discovery ma charakter opisowy, a nie oceniający.

Profil nie służy do określania idealnego typu, nie jest przypisywany też do określonych ról czy zawodów. Insights Discovery pokazuje jakie są preferowane style działania, jaki jest nasz potencjał i jakie obszary wymagają od nas odwołania się lub poszerzenia naszych kompetencji i umiejętności. Z tą wiedzą możesz budować lepsze relacje z innymi, bardziej efektywnie i harmonijnie pracować zespole oraz skuteczniej zarządzać ludźmi.

Profil Indywidualny napisany jest bardzo pozytywnym językiem, co jest niezwykle budujące i wzmacniające. Badania statystyczne Kwestionariusza Preferencji potwierdzają jego wysoką trafność i rzetelność.

Co zyskujesz?

Cele i korzyści:

 • Poznasz siebie i zacznie lepiej rozumiesz innych.
 • Rozwiniesz się w zakresie efektywnego budowania relacji z innymi.
 • Poznasz swoje mocne strony oraz ewentualne obszary do rozwoju, które wynikają ze stylu poznawczego oraz Twoich preferencji – dzięki temu będziesz umiał/-a planować oraz realizować swój rozwój interpersonalny.
 • Nauczysz się aktywnie adaptować swój styl komunikacyjny i zdobytą wiedzę w budowanie relacji.

Kompetencje, które zdobędziesz:

 • Świadomość własnych zasobów, ograniczeń i stylu funkcjonowania.
 • Znajomość odmiennych stylów funkcjonowania.
 • Adaptacja i akomodacja zachowań.

Profil powstaje na bazie odpowiedzi udzielonych przez Ciebie w Kwestionariuszu Preferencji Insights Discovery, którego wypełnienie zabiera zwykle około 25 minut.

Profil (wersja podstawowa) zawiera informacje z zakresu Twojego:

 • Ogólnego stylu funkcjonowania
 • Mocnych i słabych stron
 • Wartości wnoszonych do zespołu
 • Komunikowania się
 • Nieuświadomionych aspektów wizerunku
 • Typu antagonistycznego
 • Wskazówek dotyczących dalszego rozwoju
 • Grafy ukazujące styl funkcjonowania zarówno w okolicznościach sprzyjających jak i w stresie oraz pracę adaptacyjną.

Profil Indywidualny Insights Discovery jest:

 • narzędziem wspomagającym rozwój indywidualny pracownika oraz całego zespołu.

 • dokument ten jest doskonałym wsparciem dla ludzi w pogłębianiu wiedzy na temat samych siebie, swojego stylu działania i jego wpływu na relacje z innymi osobami w środowisku pracy.

 • profil wskazuje kierunki rozwoju osobistego, pomagając zwiększyć efektywność działań zarówno na gruncie prywatnym jak i zawodowym.

Forma współpracy krok po kroku

Punktem wyjścia do pracy zawsze jest jednostka i budowanie świadomości, które rozpoczyna się poprzez uczestnictwo w programie Efektywności Indywidualnej. Efektywność Indywidualna, to zawsze wstęp do dalszych działań, jakie mogą być podjęte wobec zespołu. Dlatego zawsze pierwszym dniem szkolenia jest Warsztat Efektywności Indywidualnej. Następnie możemy wdrożyć kolejne programy Insights Discovery, np.: Efektywność Zespołu, Skuteczna Sprzedaż czy Efektywne Przywództwo.

Warsztat Efektywności Indywidualnej pomoże uczestnikom zapoznać się z modelem Insights Discovery i poznać lepiej własny styl funkcjonowania w kontekście modelu poprzez pracę z Profilem Indywidualnym. Ponadto poznają lepiej styl funkcjonowania innych osób w grupie, co pozwoli im nawzajem uczyć się od siebie. Podczas tego warsztatu, uczestnicy nauczą się również rozpoznawać po pewnych grupach sygnałów typ osoby, z którą wchodzą w interakcję.

Kwestionariusz

Otrzymasz ode mnie zaproszenie wraz z linkiem do wypełnienia Kwestionariusza Preferencji.

Profil indywidualny

Na podstawie wypełnionego Kwestionariusza przygotowuję Twój Profil Indywidualny.

Warsztat

Zapraszam Cię na podstawowy warsztat grupowy Efektywności Indywidualnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

© Copyright 2019 - Renata Driscoll