Skuteczna sprzedaż

Jak lepiej zrozumieć potrzeby Twoich klientów i na nie odpowiadać

Kluczem do sukcesu w relacjach handlowych bardzo często są relacje i poczucie klienta, że jest rozumiany oraz otrzymuje dokładnie to, na czym mu zależy. Insights Discovery znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie mówimy o budowaniu dobrych, mocnych relacji typu win-win, także w sprzedaży. W kilku bardzo przejrzystych krokach uczestnicy szkolenia nauczą się lepiej rozumieć swój własny styl sprzedaży, pogłębią świadomość swoich mocnych i słabszych stron, a następnie pokażę im jak łatwo i skutecznie rozpoznawać typ Insights klienta. Z tą wiedzą, będą mogli w praktyce, w formie warsztatowej przećwiczyć adaptację do potrzeb klienta na każdym etapie sprzedaży.

Czym jest program Insights Skuteczna Sprzedaż?

Insights Discovery Skuteczna Sprzedaż pozwala poznać indywidualny styl sprzedaży, przeanalizować preferencje osobowościowe na każdym etapie sprzedaży oraz zestawić je ze swoimi kompetencjami. Uczestnicy poszerzają wiedzę z zakresu rozpoznawania typów osobowości oraz uczą się jak dostosować swoją komunikację werbalną i niewerbalną do potrzeb różnych klientów.

Dla kogo?

Program dedykowany jest zespołom sprzedażowym i koncentruje się wokół wypracowania konkretnych strategii zwiększających efektywność sprzedaży.

Jak to działa?

Program Skuteczna Sprzedaż koncentruje się wokół dwóch obszarów:

 

Rozwoju samoświadomości sprzedawcy

 

Tylko znając swój indywidualny styl funkcjonowania i jego wpływ na realizację procesu sprzedaży, możesz świadomie rozwijać relacje i współpracę z klientem. Ważne jest przyjrzenie się swoim tendencjom i obszarom do rozwoju na każdym z etapów sprzedaży (od przygotowania i nawiązania kontaktu, aż po kontynuowanie współpracy). Ważne jest, aby rozróżnić i zrozumieć, co jest preferencją a co kompetencją w podejściu do klienta, na czym możesz budować, a co nadal wymaga pewnego nakładu pracy.

Typologii klienta

 

Umiejętnie rozpoznając styl funkcjonowania Twoich klientów, możesz adekwatnie odpowiadać na ich potrzeby. Dotyczy to nie tylko komunikacji, ale także odpowiedniej prezentacji oferty czy strategii domknięcia transakcji. Obserwując zachowanie klienta, można zorientować się, które energie kolorystyczne preferuje.

4 Kroki budowania porozumienia w relacji z klientem

Krok 1

Zrozumieć siebie oraz swoje preferencje osobowościowe.

Krok 2

Zrozumieć innych, dostrzec i docenić różnice między ludźmi.

Krok 3

Nauczyć się dostosowywać swoje zachowanie, aby łatwiej znajdować płaszczyznę porozumienia z ludźmi i skuteczniej radzić sobie w relacjach z nimi.

Krok 4

Podjąć działania, by zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Insights Discovery Skuteczna Sprzedaż pozwoli Ci zbudować świadomą, kompetentną kadrę sprzedażową. Program jest niezwykle użyteczny, a płynąca z niego wiedza łatwa do zapamiętania i wykorzystania.

Forma współpracy krok po kroku

Punktem wyjścia do pracy nad wszystkimi tymi obszarami zawsze jest jednostka i budowanie świadomości, które rozpoczyna się poprzez uczestnictwo w programie Efektywności Indywidualnej. Efektywność Indywidualna, to zawsze wstęp do dalszych działań, jakie mogą być podjęte wobec zespołu. Dlatego zawsze pierwszym dniem szkolenia jest Warsztat Efektywności Indywidualnej. Następnie możemy wdrożyć Pogram Skuteczna Sprzedaż.

 

  • Dzień 1 – Warsztat Efektywności Indywidualnej, który pomoże uczestnikom zapoznać się z modelem Insights Discovery i poznać lepiej własny styl funkcjonowania w kontekście modelu poprzez pracę z Profilem Indywidualnym. Ponadto poznają lepiej styl funkcjonowania innych osób w grupie, co pozwoli im nawzajem uczyć się od siebie. Podczas tego warsztatu, uczestnicy nauczą się również rozpoznawać po pewnych grupach sygnałów typ klienta, z którym wchodzą w interakcję.

  • Dzień 2 – Program Insights Discovery Skuteczna Sprzedaż, który pozwoli uczestnikom przyjrzeć się bliżej swoim mocnym i słabszym stronom na każdym etapie sprzedaży. Program ten pomoże również przeanalizować własne preferencje osobowościowe versus zdobyte kompetencje. Następnie w praktyce pozwoli przećwiczyć różne strategie adaptacyjne do poszczególnych typów klienta – z wykorzystaniem odpowiednich zwrotów, słów kluczy i mowy ciała.

Kwestionariusz

Każdy z uczestników otrzymuje ode mnie zaproszenie wraz z linkiem do wypełnienia Kwestionariusza Preferencji.

Profil indywidualny

Na podstawie wypełnionych Kwestionariuszy przygotowuję Profile Indywidualne.

Warsztat - dzień 1

Zapraszam uczestników na pierwszy, podstawowy warsztat Insights Discovery z Efektywności Indywidualnej.

Warsztat - dzień 2

W kolejnym kroku wdrażamy następny program: Skuteczna Sprzedaż.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

© Copyright 2019 - Renata Driscoll