Efektywne przywództwo

Styl zarządzania i motywowania dopasowany do Twoich pracowników

Czym jest program Insights Efektywne Przywództwo?

Program Discovery – Efektywne Przywództwo pozwala menedżerom przeanalizować głębiej swój własny styl zarządzania. Dobry menedżer, to świadomy menedżer, który zdaje sobie sprawę z własnych mocnych i słabszych stron, ze swojego stylu zarządzania i jego wpływu na innych. To menedżer dbający zarówno o zadania jak i o stojących za nimi ludzi, który wie, jak zmotywować swój zespół do osiągania lepszych rezultatów.

Dla kogo?

Dla kadry menedżerskiej Twojej firmy – jeśli chcesz rozwijać swoich menedżerów, aby byli świadomi własnego stylu zarządzania i jego wpływu na innych. Żeby potrafili skutecznie motywować swoich pracowników oraz nimi zarządzać.

Jak to działa?

Program Efektywności Indywidualnej nie tylko wspiera rozwój osobisty menedżerów, ale także uwrażliwia na potrzeby, oczekiwania i czynniki motywacyjne u innych osób.

Menedżerowie bardzo często działają pod presją, w stresie. Udział w warsztacie Efektywności Indywidualnej może pomóc im zarządzać stresem, dotrzeć do jego bezpośrednich przyczyn, rozpoznawać jego oznaki we własnym zachowaniu oraz znaleźć odpowiednie remedium. Model Insights Discovery pozwala podejść do tematu w bardzo bezpieczny sposób, ale i stawia wyzwania! Program uczy jak pracować nad swoimi negatywnymi reakcjami pod presją, które wpływają demotywująco na zespół.

4 Rodzaje dzialań przywódczych wg Insights:

Przywództwo PROCESOWE

Duża świadomość siebie, skupienie na teraźniejszości, wysoka spójność działań.

Przywództwo WYNIKOWE

Koncentracja na zadaniu, dążenie do wysokiej wydajności, obiektywizm i racjonalność.

Przywództwo WIZJONERSKIE

Poszukiwanie okazji, podejmowanie ryzyka, eksplorowanie możliwości.

Przywództwo RELACYJNE

Budowanie wzajemnego szacunku i zaufania, nastawienie na współpracę, wspieranie i branie innych pod uwagę.

Forma współpracy krok po kroku

Punktem wyjścia do pracy nad wszystkimi tymi obszarami zawsze jest jednostka i budowanie świadomości, które rozpoczyna się poprzez uczestnictwo w programie Efektywności Indywidualnej. Efektywność Indywidualna, to zawsze wstęp do dalszych działań, jakie mogą być podjęte wobec zespołu. Dlatego zawsze pierwszym dniem szkolenia jest Warsztat Efektywności Indywidualnej. Następnie możemy wdrożyć Pogram Efektywne Przywodztwo.

  • Dzień 1 – Warsztat Efektywności Indywidualnej, który pomoże uczestnikom zapoznać się z modelem Insights Discovery i poznać lepiej własny styl funkcjonowania w kontekście modelu poprzez pracę z Profilem Indywidualnym. Ponadto poznają lepiej styl funkcjonowania innych osób w grupie, co pozwoli im nawzajem uczyć się od siebie. Podczas tego warsztatu, uczestnicy nauczą się również rozpoznawać po pewnych grupach sygnałów typ osoby, z którą wchodzą w interakcję.

  • Dzień 2 – Warsztat Efektywne Przywództwa, który pomoże menedżerom przeanalizować głębiej swój własny styl zarządzania. Dowiedzą się jaki jest ich styl przywódczy: czy koncentrują się bardziej na celach, relacjach, procesach czy wizji? Co mogą zrobić, aby czerpać z tych stylów, które nie są im bliskie?

Kwestionariusz

Każdy z uczestników otrzymuje ode mnie zaproszenie wraz z linkiem do wypełnienia Kwestionariusza Preferencji.

Profil indywidualny

Na podstawie wypełnionych Kwestionariuszy przygotowuję Profile Indywidualne.

Warsztat - dzień 1

Zapraszam uczestników na pierwszy, podstawowy warsztat Insights Discovery z Efektywności Indywidualnej.

Warsztat - dzień 2

W kolejnym kroku wdrażamy następny program: Efektywne Przywództwo.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

© Copyright 2019 - Renata Driscoll