Efektywny zespół, to sukces Twojej organizacji!

Efektywność Twojego zespołu z Insights Discovery

Czym jest program Insights Efektywność Zespołu?

Program Efektywność Zespołu, to dalszy ciąg podróży, podczas której koncentrujemy się na zespole. Program pozwala głębiej spojrzeć na strukturę grupy w oparciu o mapę na Kole Zespołu, która pokazuje rozkład energii kolorystycznych członków zespołu. Zespół może spojrzeć na siebie z perspektywy poszczególnych osób, dostrzec synergię oraz unikatową wartość jaką wnosi każda osoba.

Insight Efektywność Zespołu, to analiza prowadząca do zidentyfikowania najbardziej kluczowych, ale i najtrudniejszych obszarów funkcjonowania. Zespół diagnozuje i konfrontuje się ze swoimi problemami, usprawnia relacje, a finalnie podnosi wyniki.

Program Insights Efektywność Zespołu pomaga zespołom znaleźć równowagę pomiędzy poszczególnymi obszarami funkcjonowania oraz podnieść swoją efektywność, nawet w najtrudniejszych momentach.

Dla kogo?

Dla zespołów, których członkowie wypełnili kwestionariusz Insights Discovery oraz odbyli warsztat efektywności indywidualnej.

Punktem wyjścia do pracy jest jednostka i budowanie świadomości, które rozpoczyna się poprzez uczestnictwo w programie Efektywności Indywidualnej. Efektywność Indywidualna, to zawsze wstęp do dalszych działań, jakie mogą być podjęte wobec zespołu.

Tutaj zespół jest zbiorem jednostek, składających się na całość – i to właśnie jednostki stanowią klucz do zrozumienia stylu funkcjonowania całej grupy, jej mocnych i słabszych stron, a także opracowania wskazówek dla poprawy funkcjonowania.

Mocne strony Twojego zespołu

Jak to działa?

Program obejmuje zapoznanie uczestników z modelem 4 filarów Efektywności Zespołu.

Każdy filar powiązany jest z jedną z 4 energii kolorystycznych.

 

Proces
Zespół z dobrze ustawionymi procesami dysponuje kompletem różnorodnych zdolności, podąża za priorytetami oraz mierzy wyniki indywidualne i zespołowe.

Koncentracja
Zespół skoncentrowany ma wspólną wizję, jest odpowiedzialny i skupiony na osiągnięciu zamierzonych wyników.

Synchronizacja
Zespół zsynchronizowany potrafi prowadzić otwarty dialog, znajduje przestrzeń na nowe pomysły, jest elastyczny i szybko reaguje na zmieniające się okoliczności.

Klimat
Zespół z dobrym klimatem zachowuje jedność pod presją, szczerość i nie wyklucza żadnego członka zespołu.

Jeżeli któryś z filarów nie działa prawidłowo, zespół może być nieefektywny w różnych obszarach. Zespół potrafiący równoważyć poszczególne obszary ma większe prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu. Model Efektywności Zespołu pozwala zespołowi nazwać i omówić różne trudne kwestie w obrębie tych czterech kluczowych filarów.

Forma współpracy krok po kroku

Punktem wyjścia do pracy nad wszystkimi tymi obszarami zawsze jest jednostka i budowanie świadomości, które rozpoczyna się poprzez uczestnictwo w programie Efektywności Indywidualnej. Efektywność Indywidualna, to zawsze wstęp do dalszych działań, jakie mogą być podjęte wobec zespołu. Dlatego zawsze pierwszym dniem szkolenia jest Warsztat Efektywności Indywidualnej. Następnie możemy wdrożyć Pogram Efektywność Zespołu.

  • Dzień 1 – Warsztat Efektywności Indywidualnej, który pomoże uczestnikom zapoznać się z modelem Insights Discovery i poznać lepiej własny styl funkcjonowania w kontekście modelu poprzez pracę z Profilem Indywidualnym. Ponadto poznają lepiej styl funkcjonowania innych osób w grupie, co pozwoli im nawzajem uczyć się od siebie. Podczas tego warsztatu, uczestnicy nauczą się również rozpoznawać po pewnych grupach sygnałów typ osoby, z którą wchodzą w interakcję.

  • Dzień 2 – Warsztat Efektywności Zespołu, który za pomocą m.in. mapy zespołu na kole Insights Discovery, pozwala uczestnikom odpowiedzieć na ważne, ale czasem trudne dla zespołu pytania: gdzie tkwią nasze słabości? Skąd się biorą? Czy jest coś, co możemy sami z tym zrobić? Program pozwala także wzmocnić tożsamość zespołu. Daje możliwość zweryfikowania zasad współpracy pomiędzy poszczególnymi typami Insights.

Kwestionariusz

Każdy z uczestników otrzymuje ode mnie zaproszenie wraz z linkiem do wypełnienia Kwestionariusza Preferencji.

Profil indywidualny

Na podstawie wypełnionych Kwestionariuszy przygotowuję Profile Indywidualne.

Warsztat - dzień 1

Zapraszam uczestników na pierwszy, podstawowy warsztat Insights Discovery z Efektywności Indywidualnej.

Warsztat - dzień 2

W kolejnym kroku wdrażamy następny program: Efektywność Zespołu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

© Copyright 2019 - Renata Driscoll