Poznaj i poczuj energię kolorów Insights Discovery

Warsztaty dla firm w oparciu o Insights Discovery

Co to jest Insights Discovery?

Insights Discovery®, to model opisujący indywidualny styl funkcjonowania człowieka.

Główną cechą modelu Insights Discovery jest możliwość poznania i zrozumienia przyczyn swoich zachowań, a także zachowań innych ludzi. Na bazie tej wiedzy następuje ich głęboka akceptacja oraz zrozumienie wzajemnych korzyści, płynących ze współpracy z osobami o odmiennych preferencjach i stylach działania.

Dla kogo?

Dla wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości, które wiedzą, że sukces organizacji zależy od jej pracowników. To sprawdzona i łatwa do zastosowania metoda służąca do rozwijania pracowników, budowania efektywnych zespołów, relacji biznesowych i osobistych.

W końcu biznes i życie, to relacje! 🙂

Korzyści dla firmy dzięki Insights:

 • wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów i zwiększenie zaufania w zespole

 • dopasowanie stylu zarządzania i motywowania do preferencji i stylu działania pracowników

 • lepsze zrozumienie potrzeb klientów i adekwatne odpowiadanie na nie

 • budowanie efektywnych zespołów i umacnianie wzajemnych relacji między ludźmi

 • skuteczna komunikacja w organizacji

Co otrzymasz:

 • raporty zawierające informacje nt. indywidualnego stylu funkcjonowania, preferowanego stylu interakcji z innymi ludźmi, sposobu podejmowania decyzji, silnych i słabych stron, wartości wnoszonych do zespołu, najskuteczniejszych i najmniej skutecznych sposobów komunikacji

 • informacje dotyczące mniej świadomych aspektów funkcjonowania, stylu funkcjonowania osób o skrajnie odmiennym typie osobowości i skutecznych sposobów komunikowania się z takimi osobami

 • wskazówki dotyczące dalszego rozwoju

 • grupowe i indywidualne feedbackowe sesje warsztatowe dla osób, które wypełniły kwestionariusz

Jak działa model?

System Insights Discovery operuje językiem kolorów, który jest łatwy do wykorzystania i zapamiętania. Wykorzystuje pojęcie energii kolorystycznych dla opisania preferencji osobowościowych C.G. Junga: niebieska, zielona, żółta, czerwona. Cztery energie kolorystyczne odzwierciedlają cztery style funkcjonowania, cztery typy behawioralne, powiązane z charakterystycznymi kompetencjami psychologicznymi.

Ten prosty język ułatwia zrozumienie metody oraz profilu, a także jest łatwy do zapamiętania i zastosowania w codziennych interakcjach.

Każdy z nas ma w sobie wszystkie cztery energie kolorystyczne – dopiero ich unikalna kompozycja odzwierciedla Twoją WYJĄTKOWOŚĆ.

Być może, czytając charakterystykę kolorów, zacząłeś myśleć o kimś, kogo znasz, a może o sobie. Zastanów się także, jak dobrze i jak często, w swoim odczuciu, korzystasz z danej energii kolorystycznej. Kiedy korzystasz ze swojej czerwonej/żółtej/zielonej/niebieskiej energii? Jak się to przejawia w Twoim zachowaniu? Kiedy korzystanie z tej danej energii przynosi Ci najlepsze rezultaty? Czy przypominasz sobie kogoś, kto często sięga po tę energię?

Narzędzia i programy Insights

Insights Discovery znajduje zastosowanie tam, gdzie ważne są relacje interpersonalne, gdzie ważne jest, aby zindywidualizować podejście do drugiego człowieka, gdzie myślimy o zespole, jako sieci relacji oraz jednostce funkcjonalnej.

Insights Discovery, to seria narzędzi i programów, które pozwolą opracować strategię szkoleniową dla zespołu i które dotykają rozmaitych obszarów, takich jak:

 • Zarządzanie i przywództwo

 • Skuteczna sprzedaż

 • Diagnoza i podnoszenie efektywności zespołów

 • Nauka udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej

 • Budowanie mocnych relacji i skutecznej komunikacji/współpracy w organizacji.

 

Punktem wyjścia do pracy nad wszystkimi tymi obszarami jest jednostka i budowanie świadomości, które rozpoczyna się poprzez uczestnictwo w programie Efektywności Indywidualnej. Efektywność Indywidualna, to zawsze wstęp do dalszych działań, jakie mogą być podjęte wobec zespołu.

Forma współpracy krok po kroku

Kwestionariusz

Każdy z uczestników otrzymuje ode mnie zaproszenie wraz z linkiem do wypełnienia Kwestionariusza Preferencji.

Profil indywidualny

Na podstawie wypełnionych Kwestionariuszy przygotowuję Profile Indywidualne.

Warsztat

Zapraszam uczestników na pierwszy, podstawowy warsztat Insights Discovery z Efektywności Indywidualnej.

Follow up

W kolejnych krokach wdrażamy następne programy, w zależności od potrzeb firmy, np.: Efektywność Zespołu, Skuteczna Sprzedaż, Efektywne Przywództwo.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

© Copyright 2019 - Renata Driscoll